Outplacement

Outplacement in Zeeland en Brabant: welkom bij Wende Werkt

Wanneer wordt outplacement ingezet?

Als gevolg van reorganisatie, veranderende bedrijfsomstandigheden of ontslag moeten werknemer en werkgever soms gedwongen afscheid nemen van elkaar (outplacement). Ongeacht de oorzaak, deze stap zal weloverwogen en zorgvuldig moeten gebeuren. De werknemer komt in een onzekere situatie terecht en heeft niet altijd een objectief beeld van zijn capaciteiten en talenten of beschikt niet over actuele kennis van de arbeidsmarkt. Tijdens het outplacementtraject wordt de werknemer intensief begeleid door Wende Werkt naar een nieuwe baan.

De aanpak van Wende Werkt

Wanneer Wende Werkt wordt ingeschakeld, is de werknemer verzekerd van de juiste strategie en van krachtige instrumenten om hem naar een nieuwe baan toe te leiden. De focus ligt op het vinden van een nieuwe baan. Wende Werkt beschikt over een uitgebreid en sterk regionaal werkgeversnetwerk in Zeeland en Brabant en over kennis van de arbeidsmarkt. De werknemer krijgt bij Wende Werkt een eigen loopbaancoach waarmee hij zeer regelmatig persoonlijk contact heeft. De onderdelen van het outplacement traject wordt op maat samengesteld.
Wende Werkt maakt gebruik van een uniek online vacaturezoeksysteem en beschikt over alle actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt in Zeeland en Brabant. Tijdens het outplacement traject krijgt de werknemer hiertoe toegang. Regelmatig wordt er ingezet op werkervaringsplekken om alvast ervaring op te doen in een nieuwe functie. Ook advisering in (om)scholing kan onderdeel uitmaken van het outplacement traject.

Onderdelen van het outplacementtraject

Een outplacementtraject van Wende Werkt is maatwerk. De doorlooptijd van een traject is gemiddeld 6 maanden en kan desgewenst per maand verlengd worden. We bieden maatwerk aan met betrekking tot de duur van het outplacementtraject en de inhoud. Het outplacementtraject wordt opgebouwd uit de modulen:

  • Intakegesprek en opstellen doelgericht en persoonlijk actieplan
  • Loopbaanonderzoek en diagnose
  • Adviesgesprek financieel perspectief
  • Arbeidsmarktverkenning: oriënteren op de arbeidsmarkt en eventueel inzetten van werkervaringsplaats
  • Advisering omtrent scholing en opleiding
  • Opstellen CV op Maat en LinkedIn profiel
  • Diverse trainingen ter verbetering van sollicitatievaardigheden, personal branding, netwerken en social media
  • Actieve arbeidsmarktbenadering: jobsearch en jobhunting
  • Advies bij aangaan van arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever
  • Persoonlijke loopbaancoaching

Resultaat van het outplacementtraject? Een nieuwe baan!

Tijdens het outplacementtraject wordt er samen met de werknemer gezocht naar een passende oplossing. Dat kan een nieuwe baan zijn of wellicht een om- of bijscholingstraject dat een reëel perspectief op passend werk biedt. Om de nieuwe baan te bereiken, zet Wende Werkt in op zowel het benutten van het eigen netwerk in Zeeland en Brabant, als op de actieve rol van onze jobhunter om kansen voor de werknemer te genereren. Wende Werkt staat voor succes!

Ontslagen? Transitievergoeding en ontslagvergoeding, wat betekent dat voor mij?

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan. De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding. Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) ontvangen werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding: de transitievergoeding. Deze vergoeding ontvangen zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract.

Transitievergoeding gebruiken voor outplacement of scholing

De transitievergoeding is bedoeld om snel en doeltreffend nieuw werk, en daarmee een nieuwe inkomstenbron, te krijgen. Outplacement is een verzamelterm voor een reeks van activiteiten om de ontslagen werknemer ‘van werk naar werk’ te begeleiden. De werknemer mag de volledige (bruto) ontslagvergoeding gebruiken om outplacement en/ of opleidingen in te kopen.
De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die als bruto bedrag beschikbaar komt. Als de ontslagvergoeding gebruikt wordt voor een traject van werk naar werk (outplacement) en/of scholing, hoeft er geen belasting betaald te worden.