Re-integratie tweede spoor

Re-integratie Tweede Spoor: op weg naar passend werk bij langdurige ziekte

Wanneer de werknemer langdurig ziek is en het eigen werk niet meer kan uitvoeren, ontstaat er een vervelende situatie. Helemaal wanneer er geen ander passend werk binnen de organisatie gecreëerd kan worden. Wat moet er in dit geval gebeuren? Schakel Wende Werkt in voor re-integratie tweede spoor.

Wat is re-integratie tweede spoor?

Wanneer de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid het eigen werk niet meer kan hervatten, is het noodzakelijk om re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor) in te zetten. De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk dat de arbeidsongeschikte werknemer weer zo snel mogelijk uitstroomt naar passend werk.

 

De Wende Werkt aanpak in re-integratie tweede spoor

Wende Werkt is specialist in de uitvoering van Re-integratie Tweede Spoor trajecten. De praktische, betrokken en resultaatgerichte aanpak maakt dat Wende Werkt een succesvolle bijdrage levert. Een gedegen oriëntatie op een alternatief voor de bedongen arbeid, afhankelijk van de resterende krachten en bekwaamheden van de werknemer, vormen het uitgangspunt bij aanvang van het traject. Samen met de werknemer onderzoekt Wende Werkt de mogelijkheden en welke werkzaamheden en taken (nog) passend kunnen zijn.

Werkt beschikt over een uitgebreid werkgeversnetwerk met uiteenlopende plaatsingsmogelijkheden. Onze focus ligt op het vinden van passende arbeid bij een externe werkgever. Door het inzetten van de juiste strategie en krachtige instrumenten wordt de werknemer naar een nieuwe passende baan geleid.

Werkt heeft spreeklocaties Zeeland en Brabant zoals in Middelburg, Goes, Bergen op Zoom en Roosendaal en we voeren desgewenst onze dienstverlening uit op locatie.

Het re-integratietraject tweede spoor is opgebouwd uit verschillende onderdelen

Wende Werkt levert maatwerk, afhankelijk van de vraag en budget. Ons re-integratietraject tweede spoor duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden en kan desgewenst per maand verlengd worden. Het Wende Werkt re-integratietraject tweede spoor omvat doorgaans de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk intakegesprek met de werknemer en werkgever en opstellen persoonlijk en doelgericht re-integratieplan
  • Rapportage, dossieropbouw en verslaglegging
  • Loopbaanonderzoek naar passende mogelijkheden
  • Opstellen van CV op Maat
  • Baanmogelijkheden, arbeidsmarktoriëntatie
  • Workshops en trainingen op het gebied solliciteren, netwerken, social media en persoonlijke presentatie
  • Individueel gesprek financieel perspectief
  • Mogelijke advisering scholing en opleiding of werkervaringsplaats
  • Actieve jobsearch en jobhunting
  • Loopbaancoaching in de vorm van tweewekelijkse persoonlijke gesprekken