Casemanagement

Wat is casemanagement ziekteverzuim en wanneer wordt het ingezet?

Casemanagement ziekteverzuim is het voeren van de regie over het totale proces rond ziekteverzuim begeleiding. De casemanager voert voor de werkgever de taken uit die voortkomen uit de Wet verbetering Poortwachter.

Wat doet de casemanager?

De casemanager is het aanspreekpunt voor zowel de werkgever als de werknemer en het UWV. Hij/zij zorgt ervoor dat het re-integratiedossier aan alle eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter voldoet.

De belangrijkste taken van de casemanager:

  • Procesbewaking
  • Begeleiding naar werk
  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Aanspreekpunt bedrijfsarts
  • Aanspreekpunt arbeidsdeskundige
  • Aanspreekpunt werkgever, werknemer en UWV
  • Voeren van evaluatiegesprek
  • Opstellen verdere wettelijk verplichte stukken voor het re-integratieverslag (RIV)

Totale verzuimbegeleiding

De werkgever kan er voor kiezen de verzuimbegeleiding van zieke werknemers vanaf de eerste ziektedag door de casemanager van Wende Werkt te laten uitvoeren. De casemanager zorgt er voor dat iedere betrokkene doet wat hij/zij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken.

Lopende trajecten

Bent u reeds begonnen met de opbouw van een re-integratiedossier en heeft u hulp nodig of wilt u de verzuimbegeleiding uitbesteden? Dan kunnen wij deze taak overnemen. Onze casemanager beoordeelt uw re-integratiedossier en zorgt dat op de juiste moment actie wordt ondernomen. Resultaat: een optimale verzuimbegeleiding.

Goede verzuimbegeleiding betaalt zich terug!