Jobcoaching

Jobcoaching en loopbaanbegeleiding voor werknemer en werkgever

Een werknemer kan zelf begeleiding aanvragen, maar ook leidinggevenden of collega’s kunnen om coaching op de werkvloer verzoeken. Als er bijvoorbeeld sprake is van een toenemende werkdruk, als personeel overbelast raakt, als het ziekteverzuim toeneemt, als de sfeer op een afdeling te snijden is of als werknemers dreigen uit te vallen met een burn-out. In al deze situaties kan een organisatie investeren in de gezondheid van het bedrijf en van medewerkers door een onafhankelijke loopbaancoach in te schakelen. Zo worden probleemsituaties en conflicten bespreekbaar gemaakt en daardoor makkelijker hanteerbaar.

Wat is loopbaanbegeleiding voor werknemer en werkgever?

Loopbaanbegeleiding helpt werkenden bij het nemen van gezonde loopbaankeuzes en aanverwante beslissingen. In een loopbaanbegeleidingstraject wordt de werknemer professioneel ondersteund in het proces van (her)ontdekken, versterken en/of ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om de eigen loopbaan actief te beheren. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie zijn. Zelfsturing en zelfredzaamheid staan hierbij voorop.

Wat levert loopbaanbegeleiding de werkgever op?

 • Bedrijfsinterne loopbaanbegeleiding vergemakkelijkt en versnelt de mobiliteit en doorstroming binnen de organisatie
 • De medewerkers komen te weten wie ze zijn, wat ze te bieden hebben en wat ze willen bereiken (binnen en buiten de eigen organisatie)
 • De loopbaanaspiraties, loopbaanwensen en de talenten van de werknemers kunnen gekoppeld worden aan de werkelijke mogelijkheden binnen de organisatie
 • Bedrijfsinterne loopbaanbegeleiding verhoogt de werknemerstevredenheid
 • Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van loopbaanbegeleiding stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft
 • De praktijk leert dat werknemers zich met loopbaanbegeleiding een beter beeld vormen van hun verwachtingen van de werksituatie en tot een actieplan komen om onbevredigende werksituaties bij te sturen
 • Medewerkers voelen zich dankzij loopbaanbegeleiding gesteund in hun ontwikkeling. Dat versterkt hun motivatie en de band met het bedrijf

Voor wie is loopbaanbegeleiding?

Onderzoek bij werknemers leert dat ongeveer 40% van hen veel voordelen ziet in het volgen van een loopbaanbegeleidingstraject. Ook is de ervaring dat mensen met een loopbaandilemma het meest uit loopbaanbegeleiding leren. Ze worstelen met vragen zoals:

 • Benut ik wel al mijn talenten in mijn huidige baan?
 • Ik ben toe aan verandering maar weet niet hoe dit aan te pakken.
 • Hoe kan ik het plezier en productiviteit in mijn werk terugkrijgen?
 • Hoe verminder ik het spanningsveld tussen werk en gezinsleven?
 • Hoe los ik een arbeidsconflict op?

Hoe ziet het loopbaanbegeleidingstraject er uit?

Elk begeleidingstraject is maatwerk. Maar in grote lijnen komen in elk traject onderstaande fasen aan bod:

1) Intake

Tijdens dit gesprek wordt getracht de werknemer een duidelijk beeld te geven van wat loopbaanbegeleiding inhoudt en wat hij er wel en niet van mag verwachten. Daarnaast wordt ook de loopbaanvraag van de werknemer in kaart gebracht. Er wordt overleg gepleegd met de werkgever om de verwachtingen van het traject te verifiëren en gezamenlijke doelen op te stellen.

2) Zelfanalyse

In deze fase gaat de werknemer samen met de loopbaancoach op zoek naar het antwoord op de vragen:

 • Wat wil ik (motieven)
 • Wat kan ik (kwaliteiten)
 • Wat drijft mij (sturing)

3) Onderzoek

In deze fase wordt de koppeling tussen vraag en aanbod gemaakt. Hier worden de verwachtingen aan de realiteit getoetst. De werknemer gaat na wat de persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt en binnen de eigen organisatie zijn. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van psychologische tests.

4) Persoonlijk actieplan

Het laatste onderdeel van het traject is het opstellen van een persoonlijk actieplan. Hierin worden de stappen beschreven die de werknemer moet zetten voor het bereiken van zijn loopbaanwensen. De werknemer wordt gecoacht in het bereiken van de gewenste resultaten.

De precieze inhoud en duur van de Loopbaanbegeleidingstraining is afhankelijk van de persoonlijke situatie en van de concrete doelen van de werknemer. Dit wordt in een gratis oriënterend gesprek in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zal de loopbaanadviseur van Wende een voorstel opstellen, met daarin de inhoud, de duur en de kosten van de loopbaanbegeleiding.

Jobcoaching (Persoonlijke ondersteuning)

Wende ondersteunt, in de vorm van jobcoaching, werknemers met een arbeidshandicap en hun werkgever. Persoonlijke begeleiding is een must om het functioneren te versterken en de kans op het behouden van de baan te vergroten. Wende heeft veel ervaring met jobcoaching van specifieke doelgroepen zoals werknemers met fysieke, psychische en/of verstandelijke beperkingen.

De voordelen

 • Jobcoaching wordt vergoed door UWV en is kosteloos voor werkgever en werknemer
 • Een betrokken coach van Wende
 • Ondersteuning voor werkgever, leidinggevende en collega’s op en buitenom de werkplek
 • Wende beschikt over een groot lokaal maatschappelijk netwerk 

Geen financieel risico

 • Werkgevers lopen geen financieel risico
 • Werkgevers kunnen, indien nodig, een loondispensatie krijgen
 • Bij ziekte van de werknemer neemt het UWV de doorbetalingsplicht over
 • Voor scholing en extra aanpassingen aan de werkplek zijn tegemoetkomingen beschikbaar 

Voorwaarden voor jobcoaching

Er moet sprake zijn van een dienstverband of een proefplaatsing (werken met behoud van uitkering) van minimaal 12 uur per week. Persoonlijke Ondersteuning (jobcoaching) mag alleen uitgevoerd worden door UWV erkende jobcoach organisaties. Wende is sinds 2007 een door UWV erkende jobcoach organisatie. In samenspraak met de werkgever en de werknemer wordt er een coaching plan opgesteld en de begeleidingsbehoefte vastgesteld.