Privacy verklaring

Privacy Verklaring Wende personeelsdiensten B.V.

versie 1.00 AVG mei 2018
Uw Privacy
Ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Van
telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen, van
opleiding tot gezondheid, alles kan relevant zijn voor een goede re-integratie.
Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat
er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt.

Daarom hanteren wij een privacy regeling. Hierin kunt u lezen hoe we met uw
Persoonlijke gegevens omgaan. U kunt deze regeling bij uw consulent opvragen. Dit privacy
reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is
met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Waarom registreren wij uw gegevens?
We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om een goed re-integratietraject te
kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere
doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden
aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject
met u verzamelen.
Als we meer informatie nodig hebben om het re-integratietraject goed vorm te geven vragen we u daarvoor om toestemming, u kunt dan denken aan een arbeidsdeskundig rapport. Medische gegevens worden door ons niet gebruikt. Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie) vallen die gegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in
deze verordening wordt bepaald.

Hoe worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard in ons automatiseringssysteem wat tweevoudig beschermd is, zowel met wachtwoord als met sms-code. Als u wilt, zullen we laten zien welke gegevens we van u hebben
geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de verordening, de openbare orde of
goede zeden. Mochten er fouten in uw dossier staan, dan heeft u er
recht op dat die worden aangepast.
Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of
politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd,.
Meestal worden de kosten voor uw begeleiding betaald door een ander,
bijvoorbeeld uw werkgever of een uitkeringsinstantie. We houden deze
opdrachtgever tijdens het traject altijd goed op de hoogte van de voortgang.
Alle schriftelijke rapportages krijgt u van ons in concept zodat u deze kunt voorzien van commentaar als deze definitief naar de opdrachtgever worden verzonden.

Delen van gegevens
Wij delen uw gegevens slechts wanneer dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor het doel waarvoor u bij ons bent aangemeld en niet zonder uw toestemming.

Geheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en dan
in principe alleen door de consulent/trainer die u begeleidt. We verstrekken geen
informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Daar
wijken we alleen van af, na uw toestemming en in het belang van uw traject, bijvoorbeeld voor een
beroepskeuze test, een bemiddeling of een opleiding.

Gegevens weer verwijderen
Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit
dossier blijft maximaal 2 jaar digitaal bewaard, daarna zijn de gegevens in ons systeem geanonimiseerd. Deze kunnen we nog nodig hebben voor onze
administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles.
Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden
ingezien.