Haalbaarheidsonderzoek

Twijfels over re-integratie tweede spoor? Een haalbaarheidsonderzoek biedt antwoorden

Waarom een haalbaarheidsonderzoek tweede spoor inzetten?

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wordt door het inzetten van een haalbaarheidsonderzoek tweede spoor, in kaart gebracht welke externe re-integratiemogelijkheden de werknemer nog heeft. Door ernstige beperkingen, bestaat er soms twijfel over de zinvolheid en haalbaarheid ten aanzien van het inzetten van een tweede spoor traject.

Wanneer wordt er een haalbaarheidsonderzoek ingezet?

Het haalbaarheidsonderzoek wordt voorafgaande aan een tweede spoor re-integratietraject ingezet om te bepalen of de inzet hiervan zinvol is. Wanneer de werknemer ernstigste beperkingen heeft en er grote twijfels bestaan of de werknemer bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden, biedt het haalbaarheidsonderzoek tweede spoor een realistisch advies. Ook wordt een haalbaarheidsonderzoek ingezet ter dossiervorming.
Ook wanneer er in de arbeidsdeskundige rapportage vermeld wordt dat er voor de medewerker nauwelijks benutbare mogelijkheden meer bestaan, is het inzetten van een haalbaarheidsonderzoek een meerwaarde.

Werkwijze

  • Persoonlijk intakegesprek met werknemer o.a. belastbaarheidsbeleving en overige belemmerende factoren, opleidingsniveau en werkervaring
  • Analyse van meest actuele arbeidsdeskundige rapportage en FML
  • Diagnostisch onderzoek met aandacht voor psychische en/of fysieke belemmeringen, cognitieve capaciteiten, persoonskenmerken, beroepsinteresses, loopbaanmogelijkheden en actuele en realistische arbeidsmogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt.

Resultaat van het haalbaarheidsonderzoek. Wat levert het op?

Het haalbaarheidsonderzoek resulteert in een concreet en realistisch advies waarmee de werkgever een verantwoorde keuze kan maken. Ter afronding van het onderzoek ontvangt de werkgever een uitgebreide en onderbouwde rapportage. Uit het onafhankelijke onderzoek kan naar voren komen dat er geen bemiddelingsmogelijkheden bestaan. Er wordt dan geadviseerd om UWV in te schakelen voor een deskundigenoordeel (DO) met als doel om (tijdelijk) vrijstelling te krijgen voor een tweede spoor re-integratietraject of een vervroegde WIA aanvraag bij het UWV in te dienen.

Kosten van het haalbaarheidsonderzoek

Het complete haalbaarheidsonderzoek kost € 750,00 (exclusief 21% BTW).