Arbeidsdeskundig advies

Arbeidsdeskundig advies in Zeeland en Brabant

Waarom wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Is de werknemer (langdurig) ziek en is het niet duidelijk of hij weer aan het werk kan in diens eigen functie of binnen de eigen organisatie? Door het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek krijgen de werkgever en werknemer inzicht in de juiste richting voor re-integratie van de zieke werknemer en wordt er uitspraak gedaan over belasting/ belastbaarheid in relatie tot arbeid.

Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek onderzoekt zowel de interne als externe re-integratie mogelijkheden van de werknemer. Er wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds belasting en draagkracht en anderzijds de belasting voortkomend uit het werk.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nuttig?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd wanneer de werknemer wegens ziekte niet meer kan functioneren. Er heerst onduidelijkheid of de eigen functie nog passend is. Het arbeidsdeskundig onderzoek richt zich tevens op de inzet van aanpassingen of voorzieningen binnen of buiten de organisatie.

Deskundigheid in arbeid

De aanpak van de arbeidsdeskundige wordt gekenmerkt door deskundigheid en onafhankelijkheid. De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van re-integratie en expert op het gebied van:

  • Verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingsmethodieken
  • Wettelijke verplichtingen en werkgeversaansprakelijkheden
  • Sociale zekerheidswetgeving en arbeidsrecht
  • Arbozorg, ergonomie en biomechanica
  • Belasting en belastbaarheid
  • Bedrijfs- en functie analyse

Aspecten van het arbeidsdeskundig onderzoek:

  • Is de eigen functie van de werknemer nog passend?
  • Is de eigen functie aan te passen aan de resterende mogelijkheden van de werknemer?
  • Kan de werknemer ander passend werk binnen de organisatie verrichten en wat zijn de re-integratiemogelijkheden binnen de organisatie?
  • Wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in een andere functie bij een andere werkgever (tweede spoor)?

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de werknemer en biedt inzicht in de mogelijkheden tot terugkeer in de huidige functie of andere functie binnen of buiten de organisatie. Wanneer terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk is, adviseert de arbeidsdeskundige ten aanzien van de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de orde wanneer het eerste ziektejaar eindigt aangezien er dan keuzes gemaakt moeten worden over het einddoel van re-integratie.

Werkwijze tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een driegesprek met de werkgever en werknemer en een individueel gesprek met respectievelijk de werkgever en werknemer. Tevens wordt het opgebouwde re-integratiedossier geanalyseerd. Een werkplekonderzoek maakt deel uit van het arbeidsdeskundig onderzoek waarbij tevens de mogelijkheden binnen de organisatie worden geïnventariseerd. Op basis van de vastgestelde belastbaarheid door de bedrijfsarts (FML) onderzoekt de arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden van de werknemer. Indien nodig wordt er overleg met de bedrijfsarts ingezet. De bevindingen en conclusies uit het onderzoek worden verwerkt in een rapportage en teruggekoppeld aan de werknemer en werkgever.

De arbeidsdeskundige kan adviseren om een extra tussenstap toe te voegen. Dit kan onder andere een psychologisch onderzoek, loopbaanassessment of bedrijfsprocesanalyse zijn.