Jacqueline Lakké

Drs. Jacqueline Lakké psycholoog/loopbaanadviseur; werkgebied regio Zeeland West Brabant

Ik ben een levenslooppsycholoog met een ruime ervaring in loopbaan advisering en ik kan u aanbieden:

 • Psychodiagnostisch onderzoek middels 2 gesprekken en online-testen (uw competenties, welke opleiding en/of baan is passend);
 • Loopbaanonderzoek indien u als werkende op zoek bent naar een andere baan;
 • Geschiktheids-assessment of ontwikkel assessment
 • Coaching (kan ook tijdens een wandeling);
 • Schoolkeuzeonderzoeken Adolescenten/jong volwassenen die middelbaar- of hoger onderwijs volgen en niet weten welke mogelijkheden zij hebben inzake een vervolgstudie en beroepen;

Training

 • Korte piekertraining (aanreiken van verschillende technieken om het piekeren te doorbreken);

Hulp bij levensloopvragen zoals

 • Bij verlies van uw partner door scheiding of een overlijden;
 • Baanverlies, hoe om te gaan met emoties na ontslag;
 • Omgaan met chronische fysieke beperking(en), leren denken in mogelijkheden;
 • Eenzaamheid;
 • Verlatingsangst  in een relatie;
 • Overzicht verkrijgen in uw problematiek en hoe deze te ordenen (korte gerichte oplossingsgerichte interventie)

< terug naar het team