Belastbaarheidsonderzoek

Belastbaarheidsonderzoek en arbeidspsychologisch advies

Wende Werkt is erop gericht om de mogelijkheden van werknemers op het gebied van arbeid, re-integratie en participatie te vergroten. We onderzoeken de arbeidsmogelijkheden van de medewerker in het kader van een psychische of (licht) verstandelijke beperking maar we brengen ook de (verstoorde) balans tussen draagkracht en draaglast in kaart.

Wende Werkt voert op een professionele wijze de volgende onderzoeken uit:

 • (Arbeids)psychologisch onderzoek
 • (Psychisch) belastbaarheidsonderzoek

(Psychisch) Belastbaarheidsonderzoek

Wat is een belastbaarheidsonderzoek? Waarom en wanneer wordt het ingezet?

Met het belastbaarheidsonderzoek wordt de vraag beantwoord of en hoe de werknemer (psychisch) belast is met werk. Hierbij staat de verhouding tussen draaglast en draagkracht centraal. De oorzaak van stagnatie of uitval wordt onderzocht. Hierdoor kan er gericht advies gegeven worden voor de juiste aanpak van preventie en re-integratie.

Het belastbaarheidsonderzoek brengt de oorzaak van de klachten, mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart (zoals bij vragen rondom langdurig verzuim, sterkte – zwakte analyse bij (dreigende) uitval en samenwerkingsproblemen). Het onderzoek is gericht op de mogelijkheden en tekortkomingen binnen de functie c.q. het werk in kaart te brengen. Ofwel voor ontwikkeling in de eigen functie, ofwel als basis voor loopbaanheroriëntatie.

Het belastbaarheidsonderzoek geeft inzicht op de volgende gebieden:

 1. (Psychische) belastbaarheid en draagkracht ten aanzien van werkzaamheden eigen functie
 2. Persoonskenmerken en vaardigheden (wie ben ik, wat kan ik en wat niet)
 3. Interesse en drijfveren onderzoek (wat wil ik en wat vind ik leuk)
 4. Advies met betrekking tot vervolgstappen

Vraagstellingen van het belastbaarheidsonderzoek

 • In hoeverre is de werknemer belastbaar met werk?
 • Hoe verhoudt zich het evenwicht tussen draaglast van het werk en de draagkracht van de werknemer?
 • Welke werkaanpassingen zijn eventueel nodig om de draagkracht van de werknemer te vergroten?
 • Welke arbeids,- participatie,- of re-integratiemogelijkheden heeft de betrokken werknemer?

Inhoud van het belastbaarheidsonderzoek

Door het inzetten van één of meer interviews, diverse tests en onderzoeken worden eventuele beperkingen in kaart gebracht in relatie tot het functioneren in werk. De verhouding draaglast en draagkracht staat hierbij centraal.

 • Aard van de klachten en inventarisatie van huidige problematiek
 • Persoonskenmerken
 • Eigen zelfbeeld in relatie tot werk
 • Copingvaardigheden (omgaan met stress)
 • Cognitieve capaciteiten en leervermogen (geheugen en concentratie)
 • Interesse vragenlijst, loopbaanwaarden en drijfveren
 • Aandachttests
 • Psychische klachten
 • Anderzijds wordt de arbeidssituatie in kaart gebracht en worden de situationele en contextuele factoren geanalyseerd.

De onderzoekresultaten worden persoonlijk besproken met de werknemer en er wordt een advies ten aanzien van werk en interventies gerapporteerd.

Kosten belastbaarheidsonderzoek

Het belastbaarheidsonderzoek duurt een volledige werkdag. Wende Werkt biedt de werknemer een lunch aan. De kosten bedragen € 1250,00 (exclusief 21% btw, inclusief intake, rapportage en terugkoppeling aan de werknemer en opdrachtgever).

(Arbeids) Psychologisch onderzoek

Het onderzoek geeft inzicht in de persoonskenmerken en/of capaciteiten van de werknemer in relatie tot arbeid. Hierdoor wordt het zicht op re-integratie,- participatie,- en arbeidsmogelijkheden vergroot. Het psychologisch onderzoek wordt ingezet wanneer er sprake is van psychische en/ of verstandelijke beperking, mogelijk gerelateerd aan werk.

Vraagstellingen van het psychologisch onderzoek

 • Welke resterende mogelijkheden heeft iemand voor werkhervatting wanneer er sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of re-integratie (gerelateerd aan een psychische en/of verstandelijke beperking)
 • Is terugkeer naar de eigen functie mogelijk? Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?
 • Welke werkzaamheden c.q. welke functies zijn passend in het licht van de psychische beperking?

Inhoud van het psychologisch onderzoek

Tijdens het arbeidspsychologisch onderzoek komen diverse aspecten aan bod die relevant zijn voor het (psychisch) functioneren in werk:

 • Cognitieve capaciteiten
 • Persoonskenmerken
 • Persoonlijk functioneren in het kader van de psychische beperking
 • (Werknemers)vaardigheden
 • Interesses, motivatie, ambities en idealen
 • Grenzen en groeimogelijkheden

Het arbeidspsychologisch onderzoek wordt afgesloten met een persoonlijke terugkoppeling door de psycholoog NIP en de resultaten worden helder geformuleerd in een uitgebreide rapportage.

Kosten psychologisch onderzoek

Vanaf € 1150,00 (exclusief 21% btw).